DUBA Dopravní pásy

Výroba pásových dopravníků

 

Vyrábíme bez limitů! Po domluvě vyrobíme jakýkoliv pásový dopravník na míru požadavkům zákazníka.

Pásové dopravníky jsou určeny k dopravě sypkých, kusových a vláknitých materiálů. Konstrukce dopravníků umožňuje jejich použití v různých odvětvích průmyslu a zemědělství. Pásové dopravníky jsou konstruovány na míru jejich použití, a pro všechny druhy materiálu.

 

Jednotlivé druhy (typy) vyráběných pásových dopravníků:

 • s kluznou plochou
 • plnonosníkové konstrukce
 • jackelové příhradové konstrukce
 • trubkové příhradové konstrukce
 • s mostním polem a jedno nebo oboustrannou obslužnou lávkou
 • panceřovaný (článkový)
 • atypické např. s nadstavbami nebo s násypkami
 • PVC
 • s gumou
 • s Chevronem

Určení:

 • lomy
 • pískovny
 • betonárky
 • obalovny
 • zemědělství -posklizňové linky, sila, bramborárny, mlýny aj.
 • slévárny
 • potravinářský průmysl
 • chemický průmysl
 • sklářský průmysl
 • stavební průmysl

 

Data potřebná k nacenění pásového dopravníku:

 • šířka kurty               
 • osová délka dopravníku                   
 • zda bude dopravník (kurta) do korýtka nebo kurta v rovině                
 • zda je potřeba boční vedení (mantinely) po délce dopravníku               
 • zda bude dopravník v rovině nebo pod jakým úhlem stoupání                
 • pokud v rovině (potřeba podpěr a v jaké výšce popř.stavitelné)               
 • pokud pod úhlem stoupání (potřeba podpěry na začátku-v jaké výšce a na konci u výsypu  v jaké výšce popř.stavitelné)
 • násypka (v jaké výšce a délce)                
 • rychlost pásu                    
 • výkon dopravníku                   
 • o jaký přepravovaný materiál se bude jednat (jaká frakce)               
 • zatížení na 1 bm dopravníku                 
 • jaká kurta (GUMA, PVC, PU -pokud je nějaká upřednostňována)                

 

 

 

Shazovací vozíky

Shazovací vozíky vyrobímev různých šířkách na základě požadavků zákazníka.

Shazovací vozíky jsou vyráběny k usměrňování přepravovaného materiálu do daných prostor. Vše je konstruováno a vyráběno s ohledem na požadavky bezpečnosti práce, tudíž je jejich použití pro daný účel bezpečné.

Shazovací vozíky:

 • RSV (tlačené po kolejnicích ručně)
 • LSV (tažené po kolejnicích přes kladky lany)
 • ESV (pojezd po kolejnicích - pohon elektromotorem)

 

Určení:

 • zemědělství – posklizňové linky, mlýny, přeprava sypkých hnojiv aj.
 • slévárny
 • potravinářský průmysl
 • sklářský průmysl

 

Odeslat poptávku
DUBA Dopravní pásy
Neváhtejte nás kontaktovat